TOUR THÁI LAN KHÁM PHÁ XỨ SỞ CHÙA VÀNG CHỈ 6.990K
7.990.000
Ngày khởi hành: 29/12/2019 – 01/01/2020
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
KHÁM PHÁ
Ngày khởi hành: 14/8/2019
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
KHÁM PHÁ THÁI LAN XỨ SỞ CHÙA VÀNG 5N4Đ
Ngày khởi hành: 1/6; 12/6; 28/6
Thời gian: 5 ngày 4 đêm