GIẢM SỐC : PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – PHÙ DUNG TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI – NỮ NHI THÀNH
11.999.000
Ngày khởi hành: 2/11;7/11;16/11;21/11;30/11
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Đường lên tiên cảnh Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ THÁNG 9,10,11 – Trương Gia Giới
Ngày khởi hành: N/A
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - ĐÔNG NHÂN 6N5Đ (THÁNG 9,10,11)
Ngày khởi hành: N/A
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới – Phù Dung Trấn
Ngày khởi hành: 28/12/2019 – 02/01/2020
Thời gian: 6 ngày 5 đêm